Громадська організаця "БОРИСФЕН"– це неприбуткове громадське об’єднання, створене на засадах добровільності та самовпорядності. Завданнями Організації є сприяння вирішуванню проблем енергопостачання, створення умов для культурного відпочинку, охорона та збереження навколишнього середовища. Також Організація від імені її учасників взаємодіє з органами місцевої влади, іншими громадськими утвореннями та садовими кооперативами для вирішення як поточних так і стратегічних питань, пов'язаних з побутовими, соціальними та екологічними потребами населення. В умовах сучасної урбанізації, на Осокорках все більша кількість садоводів живуть на свої ділянках цілий рік. Це спонукає планувати та втілювати ідеї, пов'язані як з розбудовою інфраструктури, так і з організаційними заходами, які будуть зміцювати зв'язки всередині громади та задовольняти нагальні потреби садоводів ГО "Борисфен". Але тільки колективна діяльність та енергія можуть втілити плани в реальність.

Контакти: